Over ons

 

COLOFON

zen@yinyoga.cards

© 2021-2023, Yin Yoga Cards, Arnhem (NL)

Disclaimer:
De uitgever is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel. Het gebruik van deze kaarten is geheel op eigen risico.

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Illustraties & vormgeving:
Superpulp

Online marketing:
Rooza

 

Contactformulier